verzendkosten Alkote

Transport & Handling

Nederland

 • €0,00 tot €12,49 -> verzending €9,00 
 • €12,50 tot €29,99 -> verzending €6,50 
 • €30,00 tot €49,99 ->verzending €5,00 
 • vanaf €50,00 franco aan huis

Deutschland

 • €0,00 bis €12,49 -> versand €9,00 
 • €12,50 bis €29,99 -> versand €6,50 
 • €30,00 bis €49,99 ->versand €5,00 
 • von €50,00 kostenlos geliefert

België

 • €0,00 tot €39,99 -> verzending €9,75 
 • €40,00 tot €72,49 ->verzending €6,50 
 • vanaf €72,50 franco aan huis

France

 • €0,00 pour constituer €59,99 -> expédition €14,99 
 • €46,00 pour constituer €98,99 ->expédition €9,00 
 • De quantité€99,00 livré gratuitement

Lëtzebuerg,

 • €0,00 bis €59,99 -> liwwerung €13,25 
 • €60,00 bis €89,99 ->liwwerung €9,00 
 • vum €99,00 gratis geliwwert